Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Cesta ke schvalování rozpočtu 2019

0

Na volební období 2019 – 2023 bylo zvoleno nové složení Finančního výboru. Členy byli zvoleni: Jaroslava Michálková, Miloš Petřík, Martin Maleček, Věra Špačková a Radek Hrubý. Jako předseda jsem dala přednost odborníkům před politickou příslušností jednotlivých členů. Všichni členové výboru mají bohatou zkušenost v oblasti financí a věřím, že budou přínosem pro finanční kontrolu chodu města.

Hned jako první úkol jsme byli požádání o pomoc při sestavování rozpočtu na rok 2019. Finanční výbor připravil podrobnou analýzu návrhu rozpočtu s porovnáním čerpání rozpočtu v roce 2016, 2017, 2018. 15.1.2019 proběhlo jednání finančního výboru se starostou a účetní, kde se podrobně rozebíral každý paragraf a položka rozpočtu. Na základě připomínek došlo k úpravě návrhu rozpočtu.

Dne 7.2. 2019 proběhlo pracovní setkání nad rozpočtem, kdy se znovu všichni mohli zeptat na každou položku rozpočtu. Proběhla diskuze nad nejasnými body rozpočtu. Domluvili jsme se, že radní Augustýn Kůr pošle návrh navýšení rozpočtu na školu, který posoudí předsedkyně finančního výboru s vedením města a případně předloží pozměňovací návrh rozpočtu.

Dne 21.2. 2019 se konalo řádné zastupitelstvo, kde proběhla znovu dlouhá diskuze nad návrhem rozpočtu. Naše strana Tradice a prosperita navrhla navýšení rozpočtu o 350tis Kč na paragrafu škola dle podrobné analýzy zaslané radním panem Kůrem. Navýšení rozpočtu bude pokryto z přebytků z minulých rozpočtů.

Jsem ráda, že rozpočet byl schválen většinou zastupitelů a město může nejen pokrýt potřebné provozní náklady, ale i postupně plnit strategické cíle, které si nové vedení města stanovilo. Hlavními cíli jsou: oprava místních komunikací a chodníků, zavedení městské policie, využívání dotačních programů atd.

Pokud Vás zajímá, co se v našem městě děje a chcete se dozvědět více o jeho směřování, tak přijďte 28.2. od 18,30 hod. do Sokolovny. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a rádi si vyslechneme, co Vás nejvíce trápí.

Můžete také využít naše webové strány či se obrátit přímo na nás.

Jaký bude Nový Knín město pro život může ovlivnit každý z nás.

Těším se na vaše podněty.

Jarka Michálková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *