Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Program sdružení

Volební program SNK Tradice a prosperita 2018 – 2022

Programové cíle:

 • řešení stavu všech místních komunikací a bezpečnosti chodců ve městě
 • příprava realizace kanalizace, vodovodu a vodního zdroje v Libčicích
 • zřízení služebny městské policie ve spolupráci s Mníškem pod Brdy
 • řešení zátěže nákladní a zemědělské dopravy ve městě
 • podpora činnosti sportovních a kulturních spolků a organizací
 • zvýšení kapacity základní školy
 • rekonstrukce náměstí a řešení dopravní obslužnosti
 • podpora mimoškolních aktivit pro mládež
 • řešení zásobování pitnou vodou regionu s výhledem do budoucna
 • spolupráce na využití areálu Křižovnického dvora
 • oprava hřbitovní kaple, Špýcharu a péče o ostatní kulturní památky města

Jak chceme programové cíle splnit:

 1. Stavíme na zkušenostech našich kandidátů a máme na co navazovat.
  • Investice a opravy chceme realizovat dle konkrétních a logicky sestavených investičních plánů.
  • U každého záměru hodnotíme především, zda je funkčně, finančně a legislativně v pořádku.
 2. Chceme sestavit radu a zastupitelstvo, které bude přijímat rozhodnutí pro blaho a rozvoj města.
  • Zakládáme si na osobním a vstřícném přístupu k občanům.
  • Rada a zastupitelstvo musí mít odvahu přijmout zodpovědnost za řádnou správu města.
  • Slušné jednání by mělo býti samozřejmostí a to i přes rozdílnost názorů.
 3. Pro financování investic chceme maximálně využít možnosti dotací z EU a národních programů.
  • Dotace výrazně zvyšují investiční potenciál města – opravy a investice je možno realizovat s minimálním dopadem na rozpočet města v rámci spoluúčasti.
  • Prodej městského majetku nebo zadlužování města pro nás není akceptovatelnou alternativou dotačního financování.