Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Rekonstrukce místní komunikace v Sudovicích

0

V souladu s prioritami, které jsme avizovali v programu obou koaličních stran, se nové vedení města zaměřilo především na zlepšení dosud mnohdy neutěšeného technického stavu místních komunikací.

Po letech, kdy bylo nutné finační prostředky cílit především do vybudování funkční kanalizace a vodovodu a nemělo valného významu opravovat komunikace, které by byly v zápětí znovu „rozkopány“, se nyní konečně posouváme do období, kdy můžeme financovat nejen hodnoty, které leží neviděny pod zemí, ale také hodnoty, které máme na očích každý den.

Celkovou opravu by si jistě zasloužila převážná část komunikací v Novém Kníně a okolních obcích. Aby měl proces oprav rozumný řád a výběr komunikací neprobíhal metodou „střelba od boku“, dostala stavební komise zadání připravit koncepci oprav komunikací ve správě města. Pro sestavení koncepce komise určila transparentní pravidla (např. hodnocení současného technického stavu, počet obyvatel, které komunikace obsluhuje atd)., dle kterých bude určena priorita řešení jednotlivých komunikací. V rámci harmonogramu oprav byly rovněž zpracovány odhady ekonomické náročnosti oprav veškerých komunikací ve správě města (a že jich není málo…). S detailními informacemi o způsobu hodnocení jednotlivých komunikací seznámil na únorové besedě občany města zástupce stavební komise.

Pro realizaci oprav byly jako nejvíce urgentní pro rok 2019 vybrány místní komunikace v Sudovicích, Vilová ulice a ulice V Jalovčinách. Na opravu těchto komunikací bylo zároveň zažádáno z dotačních programů MMR. Původně byla předpokládána rovněž oprava ulice Na Potůčku, ale jelikož v této ulici pracovníci ČEZ požádali o umožnění pokládky kabelové vedení, byla tato oprava odložena, jelikož jak praví selský rozum nemá smysl opravovat něco, co má být v zápětí rozkopáno

V současnosti se dle plánu v souladu s rozhodnutím všech zastupitelů rozběhly práce na opravě místní komunikace č. C16 v Sudovicích (od hasičské zbrojnice k posledním nemovitostem u Třešňovky). Na kontrole realizace se podílí nejen patřičný technikcký dozor, zástupce města, členové stavební komise, ale i zástupce opoziční strany. Proces výstavby je tedy nastaven maximálně transparentně, všichni mohou uplatnit své názory a připomínky i během realizace a to tak, aby byla prováděná práce co nejkvalitnější a vyhovovala především občanům Nového Knína.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *