Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Rozběhlo se nové volební období

0

Chtěl bych se ohlédnout za tím, co máme jako vedení města od komunálních voleb za sebou, co se připravuje a co nás čeká. Na svém druhém zasedání muselo zastupitelstvo vyřešit otázku půdních vestaveb Základní školy Nový Knín. Ve výběrovém řízení zbyla po posouzení dvou došlých nabídek pouze jedna firma s nabídnutou cenou, která o několik milionů přesahovala rozpočet stavby. Na schůzce koaličních sdružení bylo proto správně dohodnutu, že vzhledem k možnosti opakování výběrového řízení, bez ohrožení přiznané dotace bude výběrové řízení zrušeno a zopakováno. Toto také bylo po rozsáhlé diskuzi na zasedání zastupitelstva schváleno. V současné době tedy probíhá nové výběrové řízení se snahou cenu za půdní vestavby snížit.

Většina zvolených komisí a výborů se sešlo na svých prvních zasedáních a vytyčilo si svou činnost a úkoly. V této souvislosti je třeba zmínit stavební komisi, která se ihned pustila do sestavení harmonogramu oprav místních komunikací, chodníků a řešení dopravní situace v Novém Kníně. Do jarních měsíců by měla být představena koncepce oprav všech místních komunikací a chodníků, kde by se občané dozvěděli, kdy bude upravována jejich komunikace. Pro rok 2019 byly k rekonstrukci doporučeny ulice Na Potůčku, V Jalovčinách, Vilová a samozřejmě ulice od hasičárny v Sudovicích přes náves až k obratišti na konci této komunikace. Na financování těchto ulic v této chvíli zpracováváme podklady pro podání žádosti o dotaci, jejíž termín je do konce února. Samozřejmě bude v nejbližší době (jakmile to dovolí počasí) zahájena práce na dokončení chodníků, vjezdů a zelených pasů v ulici Ledrenská, kde se do konce roku již nepodařilo vzhledem k vytíženosti stavební firmy tyto práce provést.

Rovněž rada města se několikrát sešla a začala pracovat na přípravě důležitých projektů pro město. Bylo zahájeno zřízení městské policie, které proběhlo i zastupitelstvem města a v současné době je schváleno vyhláška o městské policii a připravuje se návrh smlouvy s Novou Vsí pod Pleší o spolufinancování městské policie a zajištění jejích služeb. Celkové roční náklady na Městkou policii ve výši cca 1.500.000,- by tedy byli rovnoměrně rozděleny mezi Novou Ves pod Pleší a Nový Knín, kdy nás tedy v konečné sumě vyjde městská policie na cca 750.000,-. Dále se rada města zabývala například autobusovým nádražím a možností jeho financování, vyřešení přístupů na dětské hřiště, vyřešení pozemků pod hasičárnou v Novém Kníně, řešením dopravy na náměstí Jiřího z Poděbrad a s tím celkové uspořádání náměstí, řešením bezbariérového přístupu do zdravotního střediska pomocí výtahu, úpravou smlouvy na dodávku tepla pro městské bytové domy a dalším.

Samostatnou kapitolou je zajištění bezpečnosti, ale i ostatních potřeb města ať už prostřednictvím městské policie, nebo policie státní. Vzhledem k tomu, že se kolem tohoto tématu zvedla široká diskuze, plánuje se na měsíc únor schůzka se zástupci státní policie městské policie, která by se měla uskutečnit v sokolovně v Novém Kníně. Zároveň bychom rádi na tomto shromáždění otevřeli i jiné otázky, které naše město a jeho obyvatele trápí. Doufám v účast všech, kteří mají zájem nejen o toto téma a jelikož není znám přesný termín konaní (je nutno zajistit účast zástupců policie), prosím o sledování webových stránek, fb profilu města a veřejného rozhlasu, kde bude termín oznámen.

Petr Chmelík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *